#1

Revelation Online szczegó?y na temat zamkni

in cs go skins banana 08.05.2017 05:44
von playerhot • 42 Beiträge

Revelation Online – szczegó?y na temat zamkni?tych beta testów

Zwiastun prezentuj?cy klas? Vanguard oraz cheap revelation online imperial coins informacje na temat Founder’s Packów.

Wydawca playerhot.com i deweloper NetEase podali wi?cej informacji na temat zamkni?tych beta testów Revelation Online, nowego, darmowego tytu?u MMORPG osadzonego w otwartym ?wiecie fantasy. Zamkni?te beta testy rozpoczn? si? w Europie i Ameryce Pó?nocnej w pa?dzierniku 2016. Zostanie w nich ukazana wczesna wersja pocz?tkowego etapu gry. Gracze uzyskaj? dost?p do bogatego edytora postaci oraz odkryj? fantastyczne lochy i przygody fabularne.

Gracze b?d? mogli zapewni? sobie miejsce w zamkni?tych beta testach poprzez zakup jednego z trzech dost?pnych Founder’s Packów: Explorer, Founder i Deluxe. W ka?dej z paczek gracze otrzymaj? interesuj?ce nagrody, m.in. dwa ekskluzywne kostiumy i tytu?y, unikalnego konia bojowego, zestaw skrzyde?, kilka miesi?cy konta premium i paczki boostuj?ce.
Klasa Vanguard

Aby uczci? zapowied? zamkni?tych cheap revelation online gold beta testów, udost?pniono nowy zwiastun ukazuj?cy rol?, styl gry i umiej?tno?ci klasy Vanguard. Zakuty w zbroj? rycerz preferuje walk? w r?cz na wyniszczenie, a nie zadawanie ogromnych obra?eń. G?ównym zadaniem tej klasy w Revelation Online jest obrona dru?yny w walce z bossami. So more can be find in http://www.playerhot.com/games/revelation-online/Golds now... come to playerhot for more ro game fun and gold!

nach oben springen


Besucher
0 Mitglieder und 1 Gast sind Online

Wir begrüßen unser neuestes Mitglied: lucywacker8
Forum Statistiken
Das Forum hat 617 Themen und 619 Beiträge.